AR-GE MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

 • Ar-Ge Merkezimiz çalışmalarını kurum hedefleri doğrultusunda yürütürken aşağıdaki ilkelere uymaya dikkat etmektedir:
 • Müşteri Odaklı Ürün Tasarımı
 • Sürekli Yeni Ürün Geliştirme
 • Kaliteli Ürün
 • Yoğun Teknoloji Kullanımı
 • Daha Numune Aşamasında Bile Kaliteden Taviz Verilmemesi.
 • Sektörde Farklılık Yaratan Ürün Geliştirme
 • Fikri Ve Sınaî Haklara Verilen Önem
 • Devlet Teşviklerinden Yararlanma
 • Yurt Içi Ve Yurt Dışı Destek
 • İç Ve Dış Pazarların Sürekli Takibi
 • Yurt Içi/Dışı Müşterilerimizin Istediği Belgelendirme Çalışmaları
 • Yüksek Katma Değerli Ürünleri Ürün Kataloğumuza Katma Çalışmaları
 • İş Sağlığı Ve Güvenliğinden Ödün Vermeme
 • Çevre Duyarlı Üretim Ve Ürün Geliştirme