Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Beybi, ‘’2019 Sürdürülebilirlik Raporu’’, çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişimsel olarak performans ve ilerlemeleri, paydaşlarının önem verdiği konular ışığında, gelecek hedeflerini kapsayacak biçimde tüm paydaşları ile paylaşmanın gururunu yaşamaktadır.


Bu yıl ilk kez yayınlanan ‘’Beybi Sürdürülebilirlik Raporu’’, yıllık olarak yayınlanma kararı alındı. Bu Rapor 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında, merkez Beybi İş güvenliği firmasına ait Kestel fabrikalarında yürütülen operasyonlardaki tüm faaliyetler ve performans sonuçlarını kapsamaktadır. Raporun sloganı ‘’Geleceğe elini uzat’’ olarak belirlendi.

Bu raporlama GRI Standartları ‘’Temel’’ kapsamına uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Sadece üretim operasyonlarından kaynaklı etkiler değil, sürdürülebilirlik öncelikli konular dahilinde değer zincirinin çeşitli bölümlerindeki etkileri de içermektedir.


Sürdürülebilirlik raporunda şeffaflık, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda paydaş iletişimi performansını yükseltmek amaçlanmıştır. 
Beybi Sürdürülebilirlik Raporu, çevresel etkileri asgari düzeye indirmek amacıyla dijital olarak www.beybi.com.tr resmi internet sayfası aracılığıyla paydaşların görüşüne sunulmaktadır.
Beybi 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’na ilişkin her türlü soru ve öneriler sustainability@elorholding.com adresine iletebilir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2021 için tıklayınız.