EN 388: Mekanik Risklere Karşı Dirençli Eldiven Üretimi

EN 388: Mekanik Risklere Karşı Dirençli Eldiven Üretimi

Mekanik risklere karşı dirençli eldivenler, çalışma şartları içerisinde yer alan çeşitli mekanik risklere karşı dayanıklılık amacı ile üretilmektedir. Bu kapsamda üretilen eldivenler, tamamen özel olarak tasarlanarak oluşturulur. Birden çok riske dayanıklı olacak şekilde üretilen eldivenlerin malzemesi çoğu zaman nitrildir. Bu eldivenlerin kullanımı ile kesilme, sürtünme, delinme, darbe alma, aşınma ve çarpma sonucu yaralanmalar çok büyük bir düşüş yaşar. Çok daha güvenli bir çalışma ortamı elde edilmek isteniyorsa, kesinlikle mekanik risklere karşı dirençli eldivenlerin kullanımı gerekir. 

Nitril eldivenler, mekanik risklere karşı dirençli eldivenler olarak sınıflandırılır. Ayrıca polietilen iplik kullanılarak üretilen eldivenler de mekanik risklere karşı dirençli olabilir. 

EN 388 standartına uygun bir şekilde üretilen eldivenler, mekanik risklere karşı koruma sağlayan eldivenler sınıfında bulunur. Bu eldivenler inşaat alanı başta olmak üzere birçok sektörde var olan mekanik risklere karşı koruma sağlar. Buna göre eldivenler aşınma, kesme, yırtılma ve delinme dirençleri açısından değerlendirilir ve eldivenlerin performansları 1-5 ya da 1-4 arasında derecelendirilir. 

Aşınmalara Karşı Direnç: Aşınma direnci en sağda bulunan ve 1 ila 4 değerlerinde ifade edilen bir performans göstergesidir. Mekanik risklere karşı koruma sağlayan eldivenler, çeşitli darbelere karşı da dayanıklı olur. Bu sayede eldivenlerin gördüğü hasarların boyutu düşük olur. Aşınmalara karşı direnç gösteren eldivenleri uzun yıllar kullanmak mümkündür. 

Kesilmelere Karşı Direnç: Kesilme direnci, EN 388 altında bulunan sağdan ikinci seviyede gösterilir ve 1 ila 5 arasında derecelere sahiptir. Buna göre delici ve kesici nesnelere karşı ne kadar koruma sağlayıp sağlamadığı belli olmaktadır. Farklı malzemelerden yapılan eldiven çeşitleri, farklı seviyelerde kesilme dirençlerine sahip olabilirler. 

Yırtılmalara Karşı Direnç: Yırtılma direnci, üçüncü hanede ifade edilen değerdir. Yırtılma direnci; keskin nesneler ve ağır ekipmanlar ile çalışırken eldivenlerin yırtılması önlemektedir. 

Delinmelere Karşı Direnç: EN 388 ikonu altında bulunan değerlerin dördüncüsü olan delinme direnci, 1 ila 4 arasında bir seviyede gösterilir. Delinme direncine sahip eldivenler ile çivilerin, vidaların, cam kırıklıklarının ve bunun gibi malzemelerin oluşturacağı sorunlar ortadan kaldırılır. Bu sayede var olan riskler de geride bırakılmış olur. 

Darbelere Dirençli Eldiven: Darbe koruması, EN 388 altında en sağda bulunan X, F ya da P harfi ile belirtilir. 2016 yılında yenilenen EN 388 standardı ile birlikte test edilmeye başlanmıştır. P harfi, herhangi bir darbe ya da çarpışma durumuna karşın özel olarak tasarlanmış eldivenleri ifade etmektedir. Genel olarak ise madencilik, inşaat ve taşımacılık gibi sektörlerde kullanılır. 

Sürtünmelere Karşı Direnç: Özellikle de aşındırıcı ve kaygan niteliğe sahip olan yüzeylerde çalışan işçiler tarafından tercih edilirler. Eldiven üzerinde özel olan astarlar ve kaplamalar kullanılarak sürtünme direnci büyük oranda artırılır.

Mekanik risklere karşı direnç sağlayan eldivenlerin performansı yukarıdaki faktörlere göre belirlenir. İşin zorluklarına ve ihtiyaçlarına göre bu direnç seviyeleri değerlendirilmeli ve ona göre bir tercih yapılmalıdır. 

EN 388 standardına sahip mekanik risklere karşı koruma sağlayan eldiven üretimi; malzemelerin seçimi, tasarımı ve kesim işlemleri, kaplama ve astarlama, test ve sertifikasyon, kalite kontrol ve paketleme olmak üzere farklı aşamalardan geçmektedir ve tüm bu aşamaların standartlara uygun gerçekleştiğinden emin olmak gerekir. Beybi’nin tüm iş eldivenleri EN388 standardına uygun olduğundan mekanik risklere sahip tüm iş uygulamalarında Beybi eldivenleri güvenle tercih edebilirsiniz. 

Beybi Plastik, 1949 yılında kurulduğu günden bugüne; kişisel koruyucu iş güvenliği eldivenleri, muayene eldivenleri üretim ve satışı, steril cerrahi eldivenler ve medikal sarf malzemeler satış ve pazarlama alanında faaliyet göstermektedir.